Aktualności

Charakterystyka energetyczna lokalu

15 września 2017

W związku z dużą liczbą pytań, przekazujemy podstawowe informacje dotyczące nowego obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu:   Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu ciąży na właścicielu lokalu mieszkalnego i użytkowego, który planuje po 28. kwietnia 2023r. dokonać: 1. sprzedaży lokalu 2. wynajmu lokalu (dotyczy zawarcia nowej umowy) 3. przekształcenia lokalu w odrębną własność   Podczas dokonywania jednej z wymienionych czynności pojawi się obowiązek przekazania nabywcy lub najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu. Prawa tego nie można się zrzec. Brak świadectwa energetycznego lokalu grozi grzywną oraz postępowaniem w sprawie o wykroczenie.   Właściciele, którzy nie mają zamiaru dokonać żadnej z czynności z pkt. 1-3 nie mają obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu.

Powrót

do listy

Poprzedni

wpis